Kontakt

Klasztor OO. Dominikanów w Łodzi

ul. Zielona 13
90 – 601 Łódź
tel: +48 783 611 938 (prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17)

Przeor

IF1A364543

o. Tomasz Nowak OP

e-mail

Furta klasztorna

czynna w dni powszednie: od 9.00 do 17.00

Numer konta

nr rachunku: 36 1090 2705 0000 0001 0339 5965 Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział w Łodzi
NIP: 7251890118
REGON: 473296528