W swojej pracy Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "Dominik" koncentruje się na wzmocnieniu naturalnych więzi rodziny (m. in. relacji małżeńskich, kontaktów z dziećmi)
Wykłady Dominikańskiej Szkoły Wiary odbywają się raz w miesiącu, w soboty.
DA Kamienica gromadzi studentów pragnących pogłębienia swojej tożsamości chrześcijańskiej.