Kontakt

Klasztor OO. Dominikanów w Łodzi

ul. Zielona 13
90 – 601 Łódź

Przeor

o. Maciej Biskup OP

e-mail

Furta klasztorna

czynna w dni powszednie: od 9.00 do 17.00

tel: +48 579-001-131

Numer konta

nr rachunku: 36 1090 2705 0000 0001 0339 5965 Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział w Łodzi
NIP: 7251890118
REGON: 473296528