Bracia

Tomasz Nowak OP

przeor, dyrektor p.o. OŚRODKA KAZNODZIEJSKIEGO, asystent fraterni świeckich dominikanów

tel. 42 639 28 83

Kontakt

Wojciech Jędrzejewski OP

kaznodzieja, koordynator WARSZTATÓW KAZNODZIEJSKICH

Kontakt

Tomasz Zamorski OP

kaznodzieja, subprzeor, wykładowca homiletyki, bibliotekarz, opiekun kursów przedmałżeńskich

Kontakt

Paweł Gużyński OP

zakrystian (przyjmowanie intencji mszalnych), lektor konwentu, opiekun cyklu CREDO

Kontakt

Marek Rojszyk OP

duszpasterz akademicki, ekonom klasztoru, kantor

Kontakt

Jakub Nesterowicz OP

posłany do Kielc

Adam Szustak OP

kaznodzieja

kontakt internetowy poprzez stronę www.langustanapalmie.pl

Maciej Chanaka OP

posłany do Kielc

Szymon Popławski OP

kaznodzieja

Tomasz Biłka OP

opiekun gości, sekretarz OŚRODKA KAZNODZIEJSKIEGO, opiekun Galerii Zielona 13

Kontakt