Bracia

Tomasz Nowak OP

przeor, dyrektor p.o. OŚRODKA KAZNODZIEJSKIEGO, asystent fraterni świeckich dominikanów

Kontakt

Wojciech Jędrzejewski OP

kaznodzieja, koordynator WARSZTATÓW KAZNODZIEJSKICH

Kontakt

Tomasz Zamorski OP

kaznodzieja, subprzeor, wykładowca homiletyki, bibliotekarz, opiekun kursów przedmałżeńskich

Kontakt

Paweł Gużyński OP

zakrystian (przyjmowanie intencji mszalnych), lektor konwentu, opiekun cyklu CREDO

Kontakt

Marek Rojszyk OP

duszpasterz akademicki, ekonom klasztoru, kantor

Kontakt

Łukasz Kubiak OP

Tomasz Gaj OP

Norbert Kuczko OP

Adam Szustak OP

kaznodzieja

kontakt internetowy poprzez stronę www.langustanapalmie.pl

Tomasz Biłka OP

opiekun gości, sekretarz OŚRODKA KAZNODZIEJSKIEGO, opiekun Galerii Zielona 13

Kontakt