Nasz klasztor, któremu patronuje bł. Piotr Jerzy Frassati, został założony w 2004 roku. 

Obecność w Łodzi zawdzięczamy wielu  osobom świeckim, które długo i wytrwale zabiegały o nasze  przybycie. Klasztor, w który mieszkamy jest dosyć nietypowy, ponieważ mieści się w tradycyjnej łódzkiej kamienicy, zaadaptowanej do klasztornych potrzeb. Dzisiaj w naszym domu mieści się m.in. kaplica, DA „Kamienica”, Galeria „Zielona 13”, sala wykładowa, Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”, oraz kilka dodatkowych pomieszczeń służących celom duszpasterskim. Regularnie w klasztorze odbywają się także spotkania fraterni dominikańskiej. Na miejscu podejmujemy wiele działań, ale nasze główne zaangażowaniem są wyjazdy rekolekcyjne. Łódzki klasztor gromadzi braci, którzy regularnie głoszą Ewangelię w wielu miejscach w Polsce i poza granicami kraju.