Wykłady organizowane są przez działającą przy klasztorze fraternie świeckich dominikanek i dominikanów. Miejscem powyższych zajęć jest aula naszego klasztoru, mieszcząca się na 1p. Klasztornym opiekunem tych spotkań jest o. Tomasz Nowak OP.

Plan wykładów:

17.00 – 17.45 wykład I
17.45 – 18.00 przerwa na kawę i herbatę
18.00 – 18.45 wykład II + pytania


28 października – o. Andrzej Kuśmierski OP – Sakrament pokuty jako droga rozwoju chrześcijańskiego
4 listopada – o.Włodzimierz Zatorski OSB – O kierownictwie duchowym w ujęciu monastycznym
9 grudnia – s.dr Gabriela Wistuba OP – Wychowanie do wartości według o. Jacka Woronieckiego
27 stycznia – o.Roman Bielecki OP – Kościół: dla świętych czy grzesznych?
3 lutego – o. Stanisław Gołąb OP  – Różaniec – skuteczne narzędzie w walce duchowej
24 marca – o. Tomasz Mikołajski OP – Paradoks modlitwy
14 kwietnia – o. Łukasz Filc OP – Od drogi krzyżowej do drogi światła, czyli jak dobrze przeżyć czas paschalny?
19 maja – o.dr. Michał Golubiewski OP – Sumienie i rachunek sumienia
23 czerwca – dr Danuta Piekarz – Duch Święty – między Starym a Nowym Testamentem