Zapraszamy na Warsztaty kaznodziejskie dla księży.

Czego możesz nauczyć się i doświadczyć? Jak przygotować i wygłaszać krótkie homilie/kazania. Jak kreatywnie pracować z tekstem biblijnym. Jak przygotować homilię zorientowaną na słuchacza. Jak komunikować Słowo Boże i jak znajdować trafne metafory. Jak twórczo rozmawiać o kazaniach. Jak poznać swoje mocne strony w kaznodziejstwie. Jak odświeżyć swój kaznodziejski warsztat.

Wyślij zgłoszenie na adres e-mail: [email protected]. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na warsztaty. Koszt warsztatów oraz indywidualnego coachingu kaznodziejskiego: 900 PLN.

Miejsce: ul. Zielona 13, Łódź

Prowadzący: Wojciech Jędrzejewski OP, Tomasz Zamorski OP, Tomasz Nowak OP