W przyszłą niedzielę będziemy gościć braci ze Wspólnoty Chleb Życia. Będą nam głosili Ewangelię i prosili o wsparcie dla ich dzieł.
Zachęcamy do hojności.