Marek Rojszyk OP został wybrany na przeora naszego klasztoru. O. Paweł Kozacki OP – prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów zatwierdził wybór kapituły. W czwartek odbędzie się instalacja przełożonego.

Nowy przeor do tej pory opiekował się naszym klasztorem od strony materialnej, był prokuratorem, a także zajmował się Duszpasterstwem Akademickim „Kamienica”.

Prosimy o modlitwę za niego.