Ze względu na obowiązki wynikające z funkcji proboszcza o. Marek Rojszyk OP zamieszkał na stałe przy parafii pw. Podwyższenie Świętego Krzyża i zrezygnował z urzędu przeora klasztoru przy ul. Zielonej 13.
Tym samym stajemy przed nowym wyborem, w intencji którego modlić się będziemy na Mszy Świętej z formularza o Duchu Świętym.
Prosimy również Was o modlitwę.