Drodzy Siostry i Bracia,

w ostatnich tygodniach zostaliśmy jako polscy dominikanie skonfrontowani z bolesną prawdą, dotyczącą nadużyć popełnionych ponad dwadzieścia lat temu przez jednego z naszych braci z klasztoru wrocławskiego. Próbując dokładnie zbadać tamte wydarzenia, chcemy także rozliczyć się z innymi bolesnymi faktami, które mogły mieć miejsce w przeszłości. Nie chcemy biernie czekać i pozwolić, żeby ktoś, kto został zraniony przez naszych braci, był zmuszony do samotnej walki ze skutkami doznanej krzywdy.

Szczególnie zależy nam na ochronie najbardziej bezbronnych. Dlatego apelujemy o ujawnienie ewentualnych przypadków nadużyć popełnionych przez naszych braci wobec osób niepełnoletnich. Pokornie prosimy, aby osoby, które – w jakimkolwiek czasie – doznały krzywdy od naszych braci, zgłosiły to nam lub innym odpowiednim instytucjom, kościelnym czy państwowym, w jakikolwiek sposób: osobiście, telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

Jeśli ktokolwiek z pokrzywdzonych potrzebuje rozmowy i wsparcia – a zechce rozmawiać z dominikanami – na pewno zostanie przyjęty, wysłuchany i otrzyma pomoc. Wsparciem służyć będą także kompetentne osoby świeckie – kobiety i mężczyźni. Numery telefonów i inne szczegóły kontaktu można znaleźć na stronie internetowej Prowincji www.info.dominikanie.pl

Wszystkie zgłoszenia przekażemy także właściwym władzom kościelnym oraz organom ścigania, jeżeli okaże się to konieczne.

Na ten czas stawania przez nas, polskich dominikanów, w prawdzie polecamy się Waszej modlitwie. Będziemy Was informować o rezultatach naszych działań w specjalnych komunikatach.

Polska Prowincja Dominikanów
Wojciech Delik OP – delegat prowincjała ds. ochrony nieletnich
tel. +48 535 142 884
e-mail: [email protected]

Magdalena Bogdan – delegatka prowincjała ds. ochrony nieletnich, psycholog
dyżur w każdą sobotę w godz. 9:00–13:00
tel. +48 728 471 689

Zranieni w Kościele
informacja: zranieni.info
tel. wsparcia: +48 800 280 900 – w każdy wtorek w godz. 19:00–22:00

Fundacja św. Józefa
tel. +48 571 805 535 – wtorek 9:00-13:00 / środa 17:00-21:00 / czwartek 17:00-21:00
e-mail: [email protected]