Dziękujemy pięknie, że jednoczycie się z nami w modlitwie. 

Pamiętamy o Was w tym czasie szczególnie. 

Trzeba przyznać, że dziwne jest przeżywanie Świąt w taki sposób.

Mamy jednak nadzieję, że przyczyni się to do wzrostu naszej wiary.

 

 

Życzymy, by zmartwychwstały Chrystus znalazł każdego z Was 

w miejscu, gdzie obecnie jesteście udzielając światła i pokoju. 

Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy ufający Panu! (Ps 31)

Z Bogiem + 

Bracia dominikanie z Zielonej