Już w najbliższą sobotę, 29 września rusza nowa edycja Dominikańskiej Szkoły Wiary. Rozpisana została w tym roku na trzy tematyczne cykle. Pierwszy dedykowany jest nauczaniu św. Tomasza z Akwinu, następny teologii kobiety, a ostatni odpowiedzialności chrześcijan za świat. W najbliższą sobotę wykład inaugurujący: „Święty Tomasz – szkic do portretu” przedstawi o. Paweł Klimczak OP z Krakowa. Obecnie rektor naszego Kolegium. Wykład rozpocznie się o godz. 17.00, serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.
Plan wykładów na cały rok akademicki 2018/19

29.09. Paweł Klimczak OP „Święty Tomasz – szkic do portretu”

13.10. Mateusz Przanowski OP „Święty Tomasz o caritas”

17.11. Maciej Roszkowski OP „Czym była zbawcza śmierć Chrystusa? Tomistyczne i nietomistyczne rozumienie ofiary Krzyża”

*

12.01. Tomasz Zamorski OP „Kobieta według Kościoła”

16.02. Monika Białkowska „Kościół według kobiet”

16. 03. s. Anna Maria Pudełko „Piękna – czyli jaka? Kobieta w poszukiwaniu prawdziwej tożsamości”

*

13.04. Piotr Oleś OP „Chrześcijanin odpowiedzialny za piękno”

18.05. Maciej Biskup OP „Chrześcijanin w dialogu (dia-LOGOS)”

8.06. Andrzej Kuśmierski OP „Chrześcijanin wolny i wyzwalający”