Zapraszamy na spotkanie z twórczością Julii Hartwig zatytułowane „Życie, miłości moja”. To była trudna, czasem bardzo gorzka miłość, bo – jak pisał Czesław Miłosz – Jej życie, tak jak ukazuje się
w tej poezji, było pełne nieszczęść i klęsk, ale znalazła sposób, żeby mówić o tym jakby okólnie, poprzez nazywanie zjawiających się przed oczami obrazów. Jej głos jest równy, nie ścisza się do szeptu, ani nie nasila się do krzyku.”
[„Zeszyty Literackie”, 2000/1]

 

Wiersze Julii Hartwig interpretować będą Marta Łysyganicz i Włodzimierz Galicki. Muzycznie całość „oprawi” Artur Modrzejewski.

 

Włodzimierz Galicki opowiada: Julię Hartwig miałem okazję poznać osobiście, przy okazji wieczoru Jej poezji, jaki zorganizowaliśmy w maju 2008 r. w ramach spotkań z „Poezją w kamienicy”
u OO. Dominikanów w Łodzi. Zrobiła na mnie wielkie wrażenie: osoba wyciszona, skromna,
z ogromną osobistą kulturą i życiową mądrością, arystokratka słowa. Za Jej życia brakowało mi odwagi, by zmierzyć się z Jej poezją. Dopiero teraz nadszedł moment, kiedy zdecydowałem się spróbować i tak powstał scenariusz „Życie, miłości moja”. Mam nadzieję, że sprostałem zadaniu.

 

Od wczesnych wierszy, utrzymanych w poetyce snu czy gier wyobraźni doszła z czasem do liryki osoby doświadczonej przez życie, której wrodzona i nabyta wiedza emanuje – w prostych, pozbawionych patosu słowach – mądrym spokojem i duchowym wyciszeniem. Promieniuje ciepłem, dobrem, światłem misternie rozproszonym, żeby złagodzić ostrość konturów w nieustannym poetyckim dyskursie ponad podziałami epok, stylów czy dążeń.

(Janusz R. Kowalczyk, www. http://culture.pl)

 

Marta Łysyganicz

pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Koncertowała
w wielu polskich miastach z repertuarem solowym, jak i kameralnym, a także brała udział
w międzynarodowych konkursach pianistycznych. Ponadto, w roku 2015r., swoim recitalem otwierała Dni Kultury Europejskiej w Nancy we Francji. Jest aktywna jako prelegent muzyczny, prowadząc koncerty w ramach wielu festiwali i sesji artystyczno-naukowych. Artystka zajmuje się także działalnością pedagogiczną. Prowadzi klasę fortepianu w Szkole Muzycznej II stopnia
w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Włodzimierz Galicki

Od 40 lat bez mała popularyzuje poezję, pracuje nad słowem, przygotowuje młodzież do konkursów recytatorskich. Jest twórcą scenariuszy poetyckich, grup teatralnych, wieczorów literackich. Był pomysłodawcą, szefem artystycznym i przez 6 lat współorganizatorem comiesięcznych spotkań
z „Poezją w kamienicy” odbywających się w klasztorze OO. Dominikanów w Łodzi. Twórca projektu „Poezja w drodze” w ramach którego, próbuje wraz z zaprzyjaźnionymi aktorami
i muzykami, właśnie poprzez poezję, pokazać prawdziwe oblicze polskiej mowy. Jej wartość
i bogactwo, jej mądrość i urodę. Świetny interpretator poezji. Jego ostatni pomysł to „Przedsionek Literacki” w Bibliotece Politechniki Łódzkiej, gdzie pracuje.

 

Artur Modrzejewski

Studia muzyczne ukończył w Akademii Muzycznej im. Bacewiczów w Łodzi w 2007 r. pod kierunkiem prof. Ryszarda Ryczla. Brał udział w polskich i międzynarodowych konkursach muzycznych. Zwyciężył w I Makroregionalnym konkursie Interpretacji w Łodzi (2002),  zdobył wyróżnienia na IV i VI Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim (2001 i 2005 rok) oraz IV nagrodę na VII Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w Warszawie. Umiejętności doskonalił na mistrzowskich kursach klarnetowych u Florent Heau, Philippe Cupper’a, Davida Campbella, Aleksandra Romańskiego, Arkadiusza Adamskiego, Valtera Vitka i Jana Jakuba Bokuna. Otrzymał certyfikat słynnego francuskiego producenta klarnetów Buffet Crampon. Od 2005 roku rozpoczął współpracę z łódzkim Teatrem Muzycznym i z Filharmonią Łódzką. Prowadzi  klasę klarnetu w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi i w Szkole Muzycznej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”.