W naszym klasztorze od tego roku odbywają się konsultacje i terapie logopedyczne.
Prowadzi je mgr Justyna Stupska – kantorka scholi 12’kowej.
Terminy zajęć: poniedziałki, środy i czwartki, godziny są ustalane indywidualne.
Zajęcia odbywają się odpłatnie.