W swojej pracy Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” koncentruje się na wzmocnieniu naturalnych więzi rodziny (m. in. relacji małżeńskich, kontaktów z dziećmi) poprzez:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną i doradztwo rodzinne
 • warsztaty dla dzieci z rodzicami
 • pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin
NASZE DZIAŁANIA
 • Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych, osób, które doświadczyły psychomanipulacji religijnej oraz ich rodzin (Wyłączniepoprzez rozmowy pierwszego kontaktu. Terapię uzależnień prowadzą wyspecjalizowane poradnie i ośrodki);
 • Terapia indywidualna, terapia małżeńska i terapia par;
 • Doradztwo w zakresie naturalnego planowania rodziny;
 • Pomoc w problemach wychowawczych;
Ustalanie terminów konsultacji poprzez e-mail: [email protected] lub telefoniczne  tel. (42) 639 28 85 w następujących godzinach:
Poniedziałek: 12.00-18.00
Wtorek: 15.00-18.00
Środa: 15.00-18.00
Czwartek: 15.00-18.00
Dodatkowo:
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Szkoła dla rodziców”
  10 czterogodzinnych zajęć warsztatowo-wykładowych pozwalających na skuteczne ćwiczenie kompetencji wychowawczych. Program przeznaczony jest dla wszystkich rodziców chcących tworzyć dobrą więź z dziećmi, a także dla tych, którym trudno porozumieć się z własnymi pociechami, lub którzy przeżywają trudności wychowawcze.
 • Warsztaty profilaktyczne dla dzieci CUKIERKI
  Czterogodzinne zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku 7-10 lat pozwalające na ćwiczenie umiejętności: bezpiecznego zachowania wobec obcych dorosłych na ulicy i w sytuacji, gdy dziecko jest samo w domu oraz ćwiczenie  asertywnego odmawiania.
  Program zaliczany do programów wczesnej profilaktyki uzależnień realizowany w szkołach. W przygotowaniu wersja warsztatów dla grupy dzieci z rodzicami.
 • Warsztaty profilaktyczne MAGICZNE KRYSZTAŁY  Czterogodzinne zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku 7-10 lat wskazujące na zagrożenia płynące ze strony mediów oraz wyzwalające aktywność własną dziecka i wskazujące alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
  Program realizowany w szkołach. W przygotowaniu wersja dla grupy dzieci z rodzicami. 
 • Warsztaty florystyczne

Wesprzyj nas w pomaganiu

Wiele osób, które chciałyby skorzystać z pomocy naszej  Fundacji jest w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego zawsze pierwsza konsultacja, czy rozmowa I-go kontaktu jest nieodpłatna. W szczególnych przypadkach znacząco obniżamy stawki za spotkania terapeutyczne.
Chcemy  też, aby brak pieniędzy nie był przeszkodą w uczestniczeniu w warsztatach artystycznych, czy „Szkole dla Rodziców”, szczególnie dla rodzin wielodzietnych.
W tym celu staramy się o dofinansowanie naszych działań przez administrację państwową wszystkich szczebli i różne instytucje.


Państwa również prosimy o wsparcie.

Można to uczynić na dwa sposoby:

 • przekazanie 1% podatku ( wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać nasz numer KRS  00000 52291)
 • przekazanie darowizny (którą można odliczyć od podatku) na nasze konto:

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Łodzi
nr rachunku: 65 1090 2705 0000 0001 0636 1994

Zebrane fundusze planujemy przeznaczyć na:

 • dofinansowanie warsztatów dla dorosłych i dla dzieci,
 • dofinansowanie porad i konsultacji